Renkli Doppler

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar içindeki kanın akış yönü ve akım hızı saptanabilmekte, damarlardaki darlık ve tıkanıklıklar izlenebilmektedir. Damar lezyonlarının saptanmasında angiografiden önce uygulanabilen noninvaziv bir yöntemdir

Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlarda Doppler USG ile boyun damarları incelenerek damarlardaki kireçlenme plakları tespit edilebilmekte ve beyin kan akımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir

Bacaklardaki varislerin derecesi Doppler USG ile tespit edilebilmektedir. Ayrıca HT, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan gebelerde bebeğin beslenmesi hakkında bilgi alınabilmektedir. Normal gebeliklerde de 25. haftadan sonra Renkli Doppler US uygulaması ile bebekteki dolaşım stres, sıkıntı ve gelişme geriliği, kordon dolanması gibi durumlar tanınabilmektedir

Renkli Doppler Ultrasonografi İncelemesi ile ;

  • Kol ve bacak damarları
  • Karaciğeri besleyen damarlar
  • Boyun damarları
  • Böbreği besleyen damarlar
  • Gebelerde, anneye ve fetüse ait damarlar
  • Erkeklerde testisleri besleyen damarlar
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan kitlenin kanlanması incelenebilir.