Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Kemik Dansitometri Yoğunluk Ölçümü

Kemik yoğunluğu ölçümü, hiçbir hazırlık gerektirmeden, vücuda hiçbir zarar vermeden, özel bilgisayar programı ve hassas ölçüm yapan dansitometri cihazları ile mümkündür. Bölgesel(Bel omurları, kalça eklemi, el bileği gibi) ve tüm vücut analizleri yapılabilir. Ayrıca vücudun yağ ve kas miktarlarıda belirlenebilir

Osteoporoz

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskopik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır.

Kadınlarda 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır. Bu durummenapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı için de kemik kütlesinin ortalama % 15'i, Erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20-30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesinindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir. Osteoporoztanısı konulan ve tedavi verilen hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü tekrarlama süresi ostreopozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menapozdaki yüksek riskli hastalarda yılda bir, düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.

Osteoporoz Risk Faktörleri

 • ENDOJEN (Dahili Faktörler)
 • GENETİK (BEYAZ, SİYAH, ASYALI)
 • İNCE, NARİN YAPI
 • AÇIK RENK
 • AİLEDE OSTEOPOROZ HİKAYESİ
 • YAŞ
 • KADIN CİNSİ
 • ERKEN VE CERRAHİ MENAPOZ
 • MEDİKAL HASTALIKLAR
 • EKSOJEN (Harici Faktörler)
 • BESLENME (Ca, Fosfor,Protein)
 • SEDANTER HAYAT (Rahat ve Tembel)
 • YAŞAM TARZI (Sigara, kahve, alkol)
 • GÜNEŞ IŞIĞI YOKSUNLUĞU
 • İMMOBİLİZASYON
 • İLAÇLAR
 • KORTİZON
 • TİROİD HORMONU
 • ALUMİNYUMLU ANTİASİTLER
 • KEMOTERAPİ
 • HEPARİN

Türkiye'de ostreoporoz (kemik erimesi) önemli bir sağlık sorunu olmaya başlar. Menapoz dönemi kadınlarda, 55 yaş üzeri erkeklerde, uzun süre hareketsiz kalanlarda, süt ürünlerini eksik alanlarda, bazı hastalıklarda (sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları gibi) çeşitli ilaç kullanımlarında (guatr ilaçları, steriodler gibi) ve fazla kahve tüketiminde osteopoz riski artmaktadır. Osteopoz belirtileri, sırt ve bel tutukluluk, gece terlemesi, halsizlik, kamburluk, boy kısalması gibi bulgularda erken yapılırsa, tedavisi de o kadar yüz güldürücü olacaktır.