Gold Check-Up Paketi

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

 • TÜM BATIN ULTRASONU
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • DAHİLİYE UZMANI MUAYENESİ (EKG)
 • TORAKS BT

LABORATUVAR TESTLERİ

 • TOTAL PROTEİN
 • ALBÜMİN
 • BUN
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİD
 • GLUKOZ
 • TOTAL KOLESTROL
 • HDL-KOLESTROL
 • TRİGLİSERİD
 • LDL-KOLESTROL
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • AST
 • ALT
 • GAMA-GT
 • TOTAL BİLİRUBİN
 • DİREKT BİLİRUBİN
 • KALSİYUM
 • FOSFOR
 • HEMOGRAM
 • SEDİMANTASYON (1 saat)
 • CRP
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Hba1c
 • Homosistein

SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;

Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ve reçete Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır. (İsteğe Bağlıdır)

Laboratuar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.