Digital Röntgen

Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel röntgen cihazı kullanılmaktadır. Konvansiyonel röntgende hastayı geçen X ışınları doğrudan gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek foto grafik bir görüntü elde edilir. Bu incelemede iyanizan radyasyon kullanılır.

Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır. Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde oluşur. Üzerinde görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi veya röntgenogram denir. Radyografi incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya çevresine kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.

Röntgen ile hangi çekimler yapılır?
Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.

Röntgen filmi çekimine gelirken dikkat edilmesi gereken durumlar;
Gebe ve gebelik şüphesi durumu olanlarda çekim ertelenmeli veya hasta doktora danışmalıdır,
Çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar, gözlük veya metal objeler çıkarılmalıdır,
Akciğer veya kemik yapıların çekimi için önceden hazırlık gerekmez.