Digital Panoramik Röntgen

Panoramik Çene Filmi Nedir?

Adından da anlaşılabileceği gibi alt-üst çenedeki tüm dişlerin, çene kemiklerinin, sağ ve sol alt çene ekleminin, sinüs ve burun boşluklarının da görülebildiği geniş açılı bir film. Dişhekimliğinde, genel tanı ve kontrol amacıyla çok sık kullanılmaktadır. Tek bir filmle genel görüntünün izlenebilmesi, tüm dişlerin görüntülerinin Periapikal filmlerle saptanmasına oranla daha az radyasyon ve vakit gerektirmesi , daha ekonomik olması avantajlarıdır. Detay görüntünün iyi olmaması, olumsuz yanıdır.

Panoramik filmler, daha kuvvetli ve büyük bir cihaz gerektirmesi nedeniyle genellikle Tıp Doktoru-Radyologlar tarafından çekilmektedir.

ORTOPANTOMOGRAFİ (MAKSİLLA VE MANDİBULANIN PANORAMİK GRAFİSİ) (Diş)

Panoramik radyografi olarak da bilinen ortopantomografi tek bir filmle çene kemiklerinin ve dişlerin görüntülenmesini sağlayan radyolojik bir incelemedir. Filmde çene kemiklerinin kemik yapısı, dişlerin boyutları, biçimi, sayısı ve yer değişikleri açıkça görülür. Çürük ve granülom gibi bozuklukların ve diş çıkarmaya bağlı bozuklukların tanısında önem taşır.

Panoramik film için gerekli ışın dozu yüksek değildir. Panoramik filmin çekilmesinin hasta için özel bir zorluğu yoktur. İnceleme yapılırken toka,küpe ve kolye gibi takılar ile çıkarılabilir diş protezlerinin ağızdan çıkarılması gerekir. Ortopantomografi aygıtı alt çenenin dayandığı sabit bir kısım ile hasta başı çevresinde dönen hareketli bir kısımdan oluşur. İnceleme esnasında hareketli kısım hastanın başının çevresinde döner. Hareketli bölümün bir tarafında röntgen ışın kaynağı, öbür tarafında ise içinde filmin olduğu kaset yer alır. Hastanın başı iki ucun arasına yerleştirilir. Aygıtın hareketi sırasında başın,çenenin ve dudakların kesinlikle hareketsiz kalması gerekmektedir. İnceleme süresi birkaç saniyedir.

SEFALOMETRİK GRAFİ (Diş)

Lateral sefalometrik grafi: Yandan çekilen bir yüz filmidir. Üst ve alt çene ile yüz ilişkilerinin ve iskeletle yumuşak bölümleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesini sağlar.Ayrıca dudakların kalınlığı, ağzın kapanması sırasındaki kapanış kusurları ve yüzde anormal bir kemik yapılanma olup olmadığına ilişkin bilgi verir.

P-A sefalometrik grafi: Bu incelemede hastanın ensesi ışın kaynağına ve yüzü de film kasetine çevrilir. Bu konum kafatası tabanı ile diş yapıları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesini sağlar.