Spirit Bilgisayarlı Tomografi

Spirit Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT,CT) X ışınları ve bilgisayar teknolojisinin birlikte kullanıldığı bir tanı yöntemidir.Bu teknolojik vücudun her organ bölgesinin ayrıntılı olarak incelenebilmesine ve hastalıkların teşhisine olanak sağlanmıştır.

Bilgisayarlı Tomografi sayesinde vücudun incelenmek istenilen bölgelerine tüpün dönüşü sırasında gönderilen X ışınlarının bilgisayar aracılığıyla işlenmesi sonucunda oluşturulan çok sayıdaki vücut kesitlerini içeren fotoğraflarla normal ve anormal yapılar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda çeşitli hastalıkların teşhisi,vücutta gelişen hasarın derecesi ve hastalığın takibi ile tedaviye alınan yanıt Bilgisayarlı Tomografi ile yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi;kafa beyin ve omurilik,boyun,toraks(akciğerler),batın içi patolojiler ve kemikler başta olmak üzere birçok vücut bölgesinde,kanserlerin,tümörlerin ve infeksiyonlar ile birçok hastalığın teşhisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Ayrıza Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde birçok girişimsel tanı ve tedavi yöntemleri (biyopsi,drenaj vs) uygulanabilmektedir.İleri düzey teknolojik donanıma sahip cihazlarla damara verilen ilaç sayesinde damarların üç boyutlu (anjiografi) görüntüleri elde edilebilmekte olup konvansiyonel anjiografiye alternatif oluşturmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT,CT) çektirecek hastalarda kontrast madde verilmesi gerekmiyorsa herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.Ancak damarlardan ilaç verilerek yapılacak incelemelerde (İV kontrastlı ) hastanın aç olması gerekmektedir.(en az 5 saat)Batın incelemelerinde genel olarak (bazı tetkiklerde gerekmeyebilir) ayrıca oral kontrast dediğimiz çekimden en az 1.5 saat öncesinden suya karıştırılmış olarak verilen ilacı hastanın belli aralıklarla içmesi gerekmektedir.

Eğer kontrast madde verilecekse tetkik öncesinde hastanın ilaçlara karşı alerjisinin olup olmadığını,varsa hangi ilaçlara karşı alerjisinin olduğunu mutlaka belirtmesi gerekmektedir.Tetkik öncesi HAMİLE bayanların doktorunu ve çekim ekibini hamile olduğu konusunda mutlaka uyarması gerekmektedir.

Tetkik süresi yaklaşık 10-15 dakika olup incelenecek bölgeye göre değişmektedir.Görüntülemenin kaliteli olabilmesi için çekim sırasında hastanın kesinlikle kımıldamaması ve nefes tutma komutlarına uyması gerekmektedir.

Spirit Bilgisayarlı Tomografi Çıktısı