Açık Emar (0.2T)

Açık Emar

AÇIK MR ( EMAR )

Kapalı alanda kalma korkusu olan hastalar için tasarlanmış cihazımızda , diğer görüntüleme metotlarıyla kıyaslandığında, yumuşak dokularda (kaslar, tendonlar, vs.) ve beyin-omurilik görüntülenmesinde çok yüksek görüntüleme kapasitesine sahiptir.

Merkezimizde Siemens Magnetom Concerto Açık MR cihazını kullanmaktayız.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı güçlü bir manyetik alan, radyo dalgaları ve bilgisayarlar yardımıyla görüntü oluşturur. MR’da, X ışınları kullanılmaz. Hasta hiçbir şekilde zararlı ışınlara maruz kalmaz. Diğer görüntüleme metotlarıyla kıyaslandığında, yumuşak dokularda (kaslar, tendonlar, vs.) ve beyin-omurilik görüntülenmesinde çok yüksek görüntüleme kapasitesine sahiptir. Hastanın pozisyonu hiç değiştirilmeden pek çok yönde kesitler elde edilebilir. Gerekli durumlarda BT’deki gibi, MR’da da damar yoluyla kontrast maddeler verilerek, görüntülerin tanısal değeri arttırılabilir.

Kapalı MR’da hasta tünel benzeri dört tarafı kapalı, baş ve ayak kısmı açık cihaza girmektedir.  Her 100 hastadan 10-15’inde kapalı alanda kalma korkusu olduğu bilinmektedir. Açık MR’da ise hastanın dört tarafı tamamen açıktır. Böylece Açık MR, kapalı mekan korkusu olan kişiler (Klostrofobik), nefes darlığı çekenler, özellikle de çocuk ve yaşlı hastalar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Hastanın incelemesi rahat ve geniş bir alanda yapılmaktadır.

Açık MR’da çocuklara anestezi yapmadan tetkik yapılabilir. Hasta yakını da tetkik esnasında hastanın yanında kalabilmekte, çocuğuna varlığı ile destek verebilmekte elinden tutabilmektedir. Hastanın yakınını yanında hissetmesi ve hatta görmesi incelemeyi kolaylaştırmaktadır. İşlem sırasında hastalar arzu ettikleri müziği dinleyebilirler. Açık MR’da astımlı, kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan hastalar daha rahat tetkik yaptırabilmektedirler. Diz protezi, kalça protezi olan hastalar ile kırık sonrası ameliyat ile vücuduna plak, vida konulan hastalar Kapalı MR’a giremezler, fakat AÇIK MR’da bu çoğunlukla problem oluşturmaz ( Yinede bu durum inceleme öncesi mutlaka teknisyene veya doktora bildirilmelidir ).

Anestezi uygulamasının zorunlu olduğu hallerde Açık MR Anestezi Uzmanına, kapalı MR’da hastasını ayak veya baş ucundan izlemesi yerine, Açık MR’da direkt olarak yüz yüze takip imkanı sağladığından büyük kolaylık sağlar, işlem çok daha emniyetli ve kontrol altında gerçekleştirilir.

Açık MR ile; kranium ( Beyin ), hipofiz, orbita ( Göz ), temporal kemik (İAK), nazofarenks, servikal, boyun, dorsal ( Torakal ), lomber, toraks, üst batın, alt batın, pelvis, diffüzyon, servikal-kranial anjiografi incelemeleri ve omuz, diz, kalça, dirsek, el bileği, ayak bileği, temporomandibüler eklem (TME ) ve sakroiliak eklemlerin incelemeleri yapılabilir.

Açık Emar Çıktısı